Styrelsens sammansättning 2010


Sektionsledare:
Gunnar Geijer
brass@ahk.se

Sekreterare:

Kassör:


Stadgarna:
Stadgarna (pdf) >>

 

© 2010 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelsektionen brass@ahk.se